Dubrava (Stara i Nova plantaža)

Ukupna površina: 45 ha;

Stari nasad: 15 ha; God. sadnje: 1958-1960.; Nadmorska visina: 200-220m; Vrsta tla: smeđe na krečnjaku; Klima: submediteranska; Broj loza: 20.000; Prinos/ha: 6-7 t;

Sorte autohtone: Žilavka (bijela) i Blatina (crvena)

Novi nasad: 30 ha; God. sadnje: 2006-2012.; Nadmorska visina: 200-220m; Vrsta tla: smeđe na krečnjaku; Klima: submediteranska; Broj loza: 118.000; Prinos/ha: 10-12 t.:

Crvene sorte: autohtona Blatina, domaći Vranac i čuveni Cabernet Sauvignon