Kručevići

Površina: 20 ha; Godina sadnje: 1972.;

Nadmorska visina: 50 m; Vrsta tla: aluvijum: Klima: submediteranska

Broj loza: 25.000; Prinos/ha: 6 t

Sorta: Žilavka (autohtona, bijela)