Tepčići

Površina: 30 ha

Nadmorska visina: 200-220 m; Klima: submediteranska; Vrsta tla: smeđe na krečnjaku

Godina sadnje: 1976. Broj loza: 35.000; Prinos 7-8 t

Sorta : Žilavka (autohtona, bijela)