Lopate I i II (vinograd i voćnjak)

Površina: 25 ha; Godina sadnje: 2006-2008.Nadmorska visina: 60-70m;

Vrsta tla: skeletni aluvijum; Klima: submediteranska; Broj loza: 80.000; Prinos: 10-12 t

Autohtone vinske sorte: Žilavka - bijela, Blatina - crvena

Voćnjak višanja i maslinik